Home
header

Introduce

Welcome to Sanslab

Phòng nghiên cứu SANSLAB (Smart Applications and Network System Laboratory - http://sanslab.vn/), thuộc nhóm nghiên cứu Future Networking, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Báck Khoa Hà Nội do TS. Trần Quang Vinh làm chủ nhiệm.

Hiện nay, các hướng nghiên cứu chính của Lab gồm:

 • Future Internet: Energy-aware networks; Network security: Traffic modelling, Abnormality detection based on traffic pattern.
 • Internet of Things: smart devices, wireless sensor and actuator networks, vehicular networks, M2M communication networks; Development of services and service platforms for IoT; Development of complete systems for environmental monitoring, emergency communication, tracking applications.
 • Smart Mobile Applications: Smart-Tour, eTour, Surveillance and Managment System, Android Applications on Mobile Devices, ứng dụng AI trong các hệ thống thông minh.

Một số đề tài, dự án đã và đang triển khai:

 • Nghiên cứu chế tạo hệ thống quản lý và giám sát từ xa các nguồn phóng xạ theo thời gian thực (Đề tài Độc lập cấp Quốc gia, đã hoàn thành)
 • Thiết kế và phát triển hệ thống hướng dẫn du lịch thông minh trên smartphone
 • Nghiên cứu và phát triển hệ thống theo dõi mục tiêu sử dụng mạng cảm biến không dây kết hợp với các cảm biến trên điện thoại thông minh.
 • Nghiên cứu chế tạo mạng cảm biến không dây giám sát môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy hải sản Quảng Ninh (Đề tài NCKH cấp Sở, đã hoàn thành)
 • Nghiên cứu thiết kế hệ cảm biến quản lý và giám sát các nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát (đề tài trọng điểm cấp Quốc gia, đang triển khai)
 • Nghiên cứu, chế tạo hệ cảm biến rung chấn đảm bảo an toàn các nhà máy điện hạt nhân (đang triển khai)
 • Nghiên cứu phát triển các thuật toán định vị không dùng GPS ứng dụng trong các dịch vụ LBS (đang triển khai).
 • Hệ nhúng và các ứng dụng thông minh trên hệ nhúng (đang triển khai).

      

Research Leaders

Researcher

Leader Photo

DR. TRAN QUANG VINH

I received a B.E. (2000) and M.S. (2003) degrees in Electronics and Telecommunications from Hanoi University of Science and Technology, Vietnam, a Ph.D. degree (2009) in Computer Science at Shibaura Institute of Technology, Japan. I was a postdoctoral fellow at Shibaura Institute of Technology, Japan. Currently, I am a lecturer at School of Electronics and Telecommunications, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam. My interests include mobile communications, wireless networks, mobile ad-hoc networks, and wireless sensor network. I received the IEEE Section Prize Student Award in 2008, the Osamu Omoto International Students Scholarship for outstanding student, 2009, and the English Session Award for an excellent paper of ICM committee at IEICE General and Society conferences, 2011. I am a member of IEEE and IEICE.

CONTACT:

E-mail: vinhtq@hust.edu.vn; m706501@shibaura-it.ac.jp

Researcher

Leader Photo

DR. NGUYEN HUU PHAT

Office: Room 409 C9 Buiding – Hanoi University of Science and Technology

Email: phat.nguyenhuu@hust.edu.vn; m709506@shibaura-it.ac.jp

Research interest:Digital image and video processing, wireless sensor network, forward error correction codes, M2M (Machine to Machine), mobile telecommunication, network security system.

Researcher

Leader Photo

DR. PHUNG KIEU HA

Department of Telecommunication System, HUST
Office: 618 - Ta Quang Buu Library
Email: pkieuha@yahoo.com / ha.phungthikieu@hust.edu.vn
Tel: +84 918 343 623
Website:
Research interest: low-power wireless mesh technologies which are applicable but not limit in Wireless Sensor Networks, Machine to Machine, or the Internet of Things – The research topics range from designing, modeling and building networking solutions based on a variety of standards to customizing hardware prototype for different applications; upon that building-up various smart systems.