HomeResearch ContentWeb Software

Web Software

Nhiệm vụ

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm xử lý và hiển thị các tham số cảm biến trên nền Web.

 ⇒ Thiết kế phát triển công nghệ số hóa bản đồ độ chi tiết cao và các chức năng tương tác với bản đồ số.

 ⇒ Phát triển phần mềm quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ trên các cơ sở dữ liệu lớn.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm quản lý và điều khiển các thiết bị kiểm xạ cho hệ thống kiểm soát phóng xạ thông minh.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm điều khiển và quản lý cho hệ thiết bị báo hiệu độ cao, báo hiệu đường thủy, báo hiệu đường không và đường săt thông minh.

Thành viên