HomeResearch ContentNuclear Electronics

Nuclear Electronics

Nhiệm vụ

 ⇒ Thiết kế chế tạo đầu rò nhấp nháy - NaI(Tl) ghi nhận bức xạ sử dụng trong phổ kế gamma và tia X.

 ⇒ Thiết kế chế tạo đầu rò ghi nhận bức xạ Gamma độ phân giải cao.

 ⇒ Thiết kế chế tạo đầu rò ghi nhận bức xạ Neutron độ phân giải cao.

 ⇒ Nghiên cứu các quy trình cảnh báo, xử lý sự cố phóng xạ và hạt nhân trên thế giới ứng dụng ở Việt Nam.

Thành viên