HomeResearch ContentHardware IOT

Hardware IOT

Nhiệm vụ

 ⇒  Thiết kế chế tạo module thu – phát công suất thấp sử dụng công nghệ LoRaWAN.

 ⇒ Thiết kế chế tạo moudle thu – phát (đa chặng) sử dụng công nghệ Zigbee và WiSUN.

 ⇒ Thiết kế chế tạo hệ cảm biến rung chấn cảnh báo sớm động đất.

 ⇒ Thiết kế phát triển giao thức truyền thông đa chặng cho các thiết bị thu – phát công suất thấp.

 ⇒ Thiết kế phát triển firmware cho các thiết bị cảm biến tiêu thụ năng lượng thấp.

 ⇒ Thiết kế phát triển hệ nhúng và các ứng dụng thông minh trên hệ nhúng.

 ⇒ Thiết kế phát triển các giao thức tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng IoT và M2M.

 ⇒ Thiết kế chế tạo module định vị GNSS độ chính xác cao tích hợp với thiết bị đầu cuối di động.

 ⇒ Thiết kế chế tạo module truyền thông 3G/GPRS tích hợp với thiết bị đầu cuối di dộng

 ⇒ Thiết kế chế tạo các thiết bị kiểm xạ di động, kiểm xạ sách tay, cổng kiểm xạ và xây dựng hệ thống giám sát phóng xạ thông minh (Intelligent Radiation Sensor System - IRSS).

 ⇒ Thiết kế chế tạo hệ thiết bị báo hiệu độ cao, báo hiệu đường thủy, đường không và đường sắt thông minh

Thành viên