HomeResearch ContentAcademic Research

Academic Research

Nhiệm vụ

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các thuật toán định vị không dùng GPS ứng dụng trong các dịch vụ LBS.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các thuật toán bảo mật phù hợp với các thiết bị thu phát công suất thấp.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các giải pháp bảo mật hệ điều khiển công nghiệp và hệ thông tin công nghiệp.

 ⇒ Nghiên cứu xây dựng cơ chế phát hiện và chống xâm nhập mạng cảm biến không dây công nghiệp.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các thuật toán thu thập và xử lý dữ liệu với các cơ sở dữ liệu lớn (Data fusion/ data aggregation/ Data mining) phục vụ các hệ thống cảm biến giám sát môi trường (nước, không khí, phóng xạ).

 ⇒ Nghiên cứu phát triển thuật toán định vị độ chính xác cao tích hợp vào module thu định vị vệ tinh GPS.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các giải thuật thông minh cho các ứng dụng IoT.

Thành viên