HomeResearchContent

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU – SANSLAB

 Nuclear Electronics - Điện tử hạt nhân

 ⇒ Thiết kế chế tạo đầu rò nhấp nháy - NaI(Tl) ghi nhận bức xạ sử dụng trong phổ kế gamma và tia X.

 ⇒ Thiết kế chế tạo đầu rò ghi nhận bức xạ Gamma độ phân giải cao.

 ⇒ Thiết kế chế tạo đầu rò ghi nhận bức xạ Neutron độ phân giải cao.

 ⇒ Nghiên cứu các quy trình cảnh báo, xử lý sự cố phóng xạ và hạt nhân trên thế giới ứng dụng ở Việt Nam.

 Academic Research - Hướng nghiên cứu hàn lâm

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các thuật toán định vị không dùng GPS ứng dụng trong các dịch vụ LBS.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các thuật toán bảo mật phù hợp với các thiết bị thu phát công suất thấp.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các giải pháp bảo mật hệ điều khiển công nghiệp và hệ thông tin công nghiệp.

 ⇒ Nghiên cứu xây dựng cơ chế phát hiện và chống xâm nhập mạng cảm biến không dây công nghiệp.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các thuật toán thu thập và xử lý dữ liệu với các cơ sở dữ liệu lớn (Data fusion/ data aggregation/ Data mining) phục vụ các hệ thống cảm biến giám sát môi trường (nước, không khí, phóng xạ).

 ⇒ Nghiên cứu phát triển thuật toán định vị độ chính xác cao tích hợp vào module thu định vị vệ tinh GPS.

 ⇒ Nghiên cứu phát triển các giải thuật thông minh cho các ứng dụng IoT.