HomeResearchContent

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU – SANSLAB

 Hardware IOT - Phần cứng và hệ nhúng cho các thiết bị IOT

 ⇒  Thiết kế chế tạo module thu – phát công suất thấp sử dụng công nghệ LoRaWAN.

 ⇒ Thiết kế chế tạo moudle thu – phát (đa chặng) sử dụng công nghệ Zigbee và WiSUN.

 ⇒ Thiết kế chế tạo hệ cảm biến rung chấn cảnh báo sớm động đất.

 ⇒ Thiết kế phát triển giao thức truyền thông đa chặng cho các thiết bị thu – phát công suất thấp.

 ⇒ Thiết kế phát triển firmware cho các thiết bị cảm biến tiêu thụ năng lượng thấp.

 ⇒ Thiết kế phát triển hệ nhúng và các ứng dụng thông minh trên hệ nhúng.

 ⇒ Thiết kế phát triển các giao thức tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng IoT và M2M.

 ⇒ Thiết kế chế tạo module định vị GNSS độ chính xác cao tích hợp với thiết bị đầu cuối di động.

 ⇒ Thiết kế chế tạo module truyền thông 3G/GPRS tích hợp với thiết bị đầu cuối di dộng

 ⇒ Thiết kế chế tạo các thiết bị kiểm xạ di động, kiểm xạ sách tay, cổng kiểm xạ và xây dựng hệ thống giám sát phóng xạ thông minh (Intelligent Radiation Sensor System - IRSS).

 ⇒ Thiết kế chế tạo hệ thiết bị báo hiệu độ cao, báo hiệu đường thủy, đường không và đường sắt thông minh

 Web Software - Phần mềm và ứng dụng web

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm xử lý và hiển thị các tham số cảm biến trên nền Web.

 ⇒ Thiết kế phát triển công nghệ số hóa bản đồ độ chi tiết cao và các chức năng tương tác với bản đồ số.

 ⇒ Phát triển phần mềm quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ trên các cơ sở dữ liệu lớn.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm quản lý và điều khiển các thiết bị kiểm xạ cho hệ thống kiểm soát phóng xạ thông minh.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm điều khiển và quản lý cho hệ thiết bị báo hiệu độ cao, báo hiệu đường thủy, báo hiệu đường không và đường săt thông minh.

 Mobile App - Ứng dụng thông minh trên di động

 ⇒ Thiết kế phát triển thuật toán định vị trên thiết bị di động không sử dụng GPS.

 ⇒ Thiết kế phát triển các thuật toán định tuyến trên thiết bị di động.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm tự động hướng dẫn du lịch trên smartphone.

 ⇒ Thiết kế phát triển phần mềm xử lý và hiển thị các tham số cảm biến trên smartphone.