HomeNewsArticle

Trao đổi về kế hoạch và định hướng phát triển mở rộng quảng bá Sanslab sắp tới


 Vũ Xuân Tuấn - 03/09/2020 |   Lượt xem: 1088

Hiện tại, theo yêu cầu của TS. Trần Quang Vinh. Lab ngoài việc tiếp tục thực hiện nghiên cứu hay phát triển các định hướng sắp tới, lab cần quảng bá môi trường rộng rãi. Mở rộng sự kết nối với doanh nghiệp, sinh viên với các hoạt động của lab sắp tới, vì vậy tôi (em) đề nghị sự đóng góp ý kiến và hoạt động của các thành viên lab và cựu thành viên lab.
Mọi ý kiến đóng góp xin nêu ra ở đây.

Các hoạt động của lab nhằm quảng bá về môi trường và sự phát triển của lab dự kiến sắp tới là:

  • Thực hiện thiết kế lại trang web của lab hiện đại, đơn giản hơn. Đây sẽ trở thành nơi thông báo nhiều hoạt động tại lab và là diễn đàn chia sẻ
  • Thực hiện quảng bá truyền thông của lab sắp tới.
  • Thúc đẩy mạnh hoạt động đào tạo và tiếp tới cho các sinh viên mới tiếp cận dần với các dự án.
  • Tăng cường hoạt động và tương tác giữa các thành viên trong lab