HomeNewsArticle

Thông báo tuyển thành viên năm 2020 - 2021


 Vũ Xuân Tuấn - 31/08/2020 |   Lượt xem: 848

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN LÀM VIỆC TẠI SANSLAB NĂM HỌC 2020 – 2021
1 GIỚI THIỆU
Phòng nghiên cứu SANSLAB (Smart Applications and Network System Laboratory - http://sanslab.vn/), thuộc Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Báck Khoa Hà Nội do TS. Trần Quang Vinh làm chủ nhiệm.
1.1 Các định hướng nghiên cứu chính
Thiết kế chế tạo module truyền thông không dây sử dụng công nghệ LoRaWAN, V2X, Zigbee, Sigfox.
Thiết kế chế tạo hệ cảm biến môi trường không khí, nước, đất, phóng xạ, chất độc và vật liệu nổ.
Thiết kế chế tạo hệ kiểm tra phóng xạ, chất nổ, khí độc và các tác nhân khủng bố sinh – hóa.
Thiết kế phát triển các giao thức truyền thông tiết kiệm năng lượng và bảo mật cho các ứng dụng IoT.
Nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý và các quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố, thảm họa, thiên tai, khủng bố phát tán phóng xạ, chất độc và các tác nhân sinh – hóa khác.
Nghiên cứu ứng dụng Blockchain và AI trong lĩnh vực IoT, WSN.
Nghiên cứu phát triển các mô hình dự báo sớm biến động môi trường (sử dụng AI, machine learning).
1.2 Một số đề tài, dự án đang thực hiện
Nghiên cứu thiết kế hệ cảm biến quan trắc - giám sát tự động môi trường thủy hải sản.
Nghiên cứu thiết kế hệ cảm biến quản lý và giám sát các nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát.
Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng IoT để phát hiện sớm thiên tai, thảm họa, khủng bố phóng xạ - sinh - hóa.
Thiết kế và phát triển hệ thống hướng dẫn du lịch thông minh trên smartphone.
Thiết kế phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa thể thức (Multimodal AI).
Thiết kế phát triển ứng dụng bãi đỗ xe thông minh (Dự án được tài trợ bởi VINIF).
2 ĐỐI TƯỢNG CẦN TUYỂN
Sinh viên các ngành Điện tử - Viễn thông, Điện, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Cơ Khí, Điều khiển tự động, Công nghệ Vật liệu, Vật lý môi trường, Vật lý hạt nhân.
Học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Điện tử - Viễn thông.
3 YÊU CẦU
Có đam mê NCKH, có định hướng học tập và nghiên cứu rõ ràng, chăm chỉ làm việc, có khả năng tư duy độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực tiến độ công việc.
Có kiến thức cơ bản về mạch điện tử, linh kiện điện tử; sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, phân tích mạch; sử dụng thành thạo các loại máy đo (đối với SV theo định hướng làm phần cứng).
Thành thạo lập trình C/C++, C#, Java, Android; thiết kế, xây dựng CSDL, quản trị CSDL; Lập trình Web (.NET, MVC, PHP, Node.js, AngularJS,...); quản trị Windows Server, Linux.
4 QUYỀN LỢI
Được tham gia trực tiếp vào nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án thực tế; được sử dụng một phần nghiên cứu trên Lab để làm báo cáo Project 1, 2, 3, thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.
Được sử dụng các thiết bị, máy móc, tài sản chung của Lab; được tài trợ kinh phí mua linh kiện, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu; tham gia viết báo cáo khoa học, tham gia NCKH sinh viên.
Được hỗ trợ kinh phí tham gia các Hội thảo, Hội nghị, và các hoạt động thường niên của Lab.
Đối với các thành viên có nhiều đóng góp tích cực cho Lab và có kết quả nghiên cứu tốt sẽ được cấp học bổng, hưởng thủ lao theo tháng hoặc theo project.
5 LIÊN HỆ
Mời sinh viên có nguyện vọng tham gia nghiên cứu trên SANSLAB gửi đơn xin làm việc trên Lab, bao gồm thông tin cá nhân, giới thiệu về bản thân và nguyện vọng, bảng điểm và ảnh chân dung đến địa chỉ email dưới đây:
TS. Trần Quang Vinh (m706501@shibaura-it.ac.jp; vinhtq@hust.edu.vn)
Thông báo tuyển sinh viên vào SANSLAB