HomeNewsArticle

Welcome to Sanslab


 Nguyễn Ngọc Hiếu - 24/05/2017 |   Lượt xem: 803

Phòng nghiên cứu SANSLAB (Smart Applications and Network System Laboratory - http://sanslab.vn/), thuộc nhóm nghiên cứu Future Networking, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Báck Khoa Hà Nội do TS. Trần Quang Vinh làm chủ nhiệm.

Hiện nay, các hướng nghiên cứu chính của Lab gồm:

 • Future Internet: Energy-aware networks; Network security: Traffic modelling, Abnormality detection based on traffic pattern.
 • Internet of Things: smart devices, wireless sensor and actuator networks, vehicular networks, M2M communication networks; Development of services and service platforms for IoT; Development of complete systems for environmental monitoring, emergency communication, tracking applications.
 • Smart Mobile Applications: Smart-Tour, eTour, Surveillance and Managment System, Android Applications on Mobile Devices, ứng dụng AI trong các hệ thống thông minh.

Một số đề tài, dự án đã và đang triển khai:

 • Nghiên cứu chế tạo hệ thống quản lý và giám sát từ xa các nguồn phóng xạ theo thời gian thực (Đề tài Độc lập cấp Quốc gia, đã hoàn thành)
 • Thiết kế và phát triển hệ thống hướng dẫn du lịch thông minh trên smartphone
 • Nghiên cứu và phát triển hệ thống theo dõi mục tiêu sử dụng mạng cảm biến không dây kết hợp với các cảm biến trên điện thoại thông minh.
 • Nghiên cứu chế tạo mạng cảm biến không dây giám sát môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy hải sản Quảng Ninh (Đề tài NCKH cấp Sở, đã hoàn thành)
 • Nghiên cứu thiết kế hệ cảm biến quản lý và giám sát các nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát (đề tài trọng điểm cấp Quốc gia, đang triển khai)
 • Nghiên cứu, chế tạo hệ cảm biến rung chấn đảm bảo an toàn các nhà máy điện hạt nhân (đang triển khai)
 • Nghiên cứu phát triển các thuật toán định vị không dùng GPS ứng dụng trong các dịch vụ LBS (đang triển khai).
 • Hệ nhúng và các ứng dụng thông minh trên hệ nhúng (đang triển khai).